จากข่าวภูเขาไฟรวง (Ruang volcano) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดสุลาเวสีเหนือ อินโดนีเซีย ปะทุรุนแรง

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ตรวจข้อมูลกรณีภูเขาไฟรวง เกิดการปะทุ ที่จังหวัดสุลาเวสีเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ประเทศอินโดนีเซีย (Nuclear Energy Regulatory Agency of Indonesia, BAPETEN) พบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบหรือความเสี่ยงทางนิวเคลียร์และรังสี จากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าว

Skip to content