เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดตู้ดูดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content