ปส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย

             ในวันนี้ (23 เมษายน 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท Seaborg ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์ของประเทศไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบลอยน้ำ ซึ่งการหารือในวันนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกันในอนาคต

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content