ปส. เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติ – ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และความร่วมมือในภูมิภาค” ณ สหรัฐอเมริกา

             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Non-Proliferation and Disarmament (ARF ISM on NPD) ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยมีประเทศไทย ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ
           

ปส. เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติ – ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และความร่วมมือในภูมิภาค” ณ สหรัฐอเมริกา 30 เม.ย. 2567

             และในวันที่ 30 เมษายน 2567 จากการประชุมดังกล่าวฯ ปส. ยังได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติ – ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และความร่วมมือในภูมิภาค” โดยนายไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ได้กล่าวถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามแผนพัฒนาพลังงาน (PDP) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และการเตรียมการกำกับดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หากจะมีขึ้นในประเทศไทย ที่ขณะนี้มีกฎหมายที่จะกำกับดูแลด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แล้ว แต่ยังขาดกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ ซึ่ง ปส. จะเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content