ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงในบริเวณจังหวัดระนอง จำนวน 10 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

Skip to content