เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 อัตรา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content