ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเตรียม ATK สำหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่ถูกทำลายด้วยรังสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเตรียม ATK สำหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอฯ_0001รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ – ชุดเตรียม ATK_0001

Skip to content