ปส. ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม สิงคโปร์ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

ปส. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

             ในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปส. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ Mr. Stanley Loh ปลัดกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Sustainability and the Environment ; MSE) สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมคณะฯ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี ปส. เพื่อร่วมหารือกับ ปส. ในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านความปลอดภัยทางรังสี และหารือแนวทางขยายความร่วมมือในการสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างประเทศของไทยและสิงคโปร์ ในประเด็น ASEAN-Radiation Data Exchange Platform (ASEAN-RDEP) พร้อมเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC) เกี่ยวกับภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย

ปส. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content