ปส. ผลักดันสร้างการรับรู้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (Small Modular Reactor; SMR) ในงาน อว. แฟร์ 22-28 ก.ค. นี้

           ในวันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา กัญชนะ และนางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล รองเลขาธิการ ปส. ร่วมหารือพร้อมทีมจัดกิจกรรมของ ปส. ภายใต้งาน “อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานดังกล่าว ปส. มีกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลพลังงานสะอาดตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และนางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. อาทิ

  1. ร่วมจัดนิทรรศการในโซน F รูปแบบห้องสมุดยักษ์ Atoms for Future เน้นอนาคตพลังงานสะอาด แนะนำนวัตกรรมใหม่ที่ย่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง หรือ SMR : Small Modular Reactor ที่ช่วยให้ประเทศก้าวสู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions
  2. จัดเสวนาหัวข้อ “มองต่างมุม : SMR for net zero” จาก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปส. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
  3. รับฟังการให้ความรู้ “SMRs for Future” จากผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และผู้แทนประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี (USA, Canada, Korea, Denmark, France, China, Russia) ในวันที่ 23 (ช่วงบ่าย) และวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 (ตลอดทั้งวัน)

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมผ่าน Facebook Live : Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

            นอกจากนี้ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 (ตลอดทั้งวัน) ได้จัดให้มีการระดมความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก เพื่อจัดทำสมุดปกขาวในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

  1. SMRs กับสิ่งแวดล้อม
  2. Economic and financial
  3. การพัฒนาบุคลากร
  4. การกำกับดูแลและความปลอดภัย
  5. การยอมรับของประชาชนและการประชาสัมพันธ์

            เพื่อรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ปส. ผลักดันสร้างการรับรู้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (Small Modular Reactor; SMR) ในงาน อว. แฟร์ 22-28 ก.ค. นี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content