ปส. รวมใจ ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ปส. รวมใจ ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

           ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะและบริเวณใกล้เคียง ปส. ปลุกความสามัคคี รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กร รักแผ่นดิน ผ่านกิจกรรม 5 ส. : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย พร้อมทั้งเป็นการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะถวายเป็นพระราชกุศล

           และในวันเดียวกันนี้ ปส. ยังได้จัดกิจกรรมมอาสาและเสริมความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ นักเรียนและครู จำนวน 54 คน ณ โรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผ่านการบรรยาย กิจกรรมสันทนาการ และการแข่งขันตอบคำถาม เพื่อเป็นคุณูปการด้านการศึกษาในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ลิ้งค์ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปส. รวมใจ ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ปส. รวมใจ ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ปส. รวมใจ ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ลิ้งค์ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content