บทความซีเซียม137

Update 9 : รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 25 มี.ค. 2566

Update 9 : รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 25 มี.ค. 2566 Read More »

Update 8 : รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566

Update 8 : รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566 Read More »

Update 7 : รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 21 มี.ค. 2566

Update 7 : รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 21 มี.ค. 2566 Read More »

Update 6 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 20 มี.ค. 2566

Update 6 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 20 มี.ค. 2566 Read More »

Update 5 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 19 มี.ค. 2566 

Update 5 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 19 มี.ค. 2566  Read More »

Update 4 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 18 มี.ค. 2566

Update 4 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 18 มี.ค. 2566 Read More »

Update 3 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 17 มี.ค. 2566

Update 3 : รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 17 มี.ค. 2566 Read More »

Update 2 : ณ วันที่ 16 มี.ค. 2566รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหายจังหวัดปราจีนบุรี

Update 2 : ณ วันที่ 16 มี.ค. 2566รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหายจังหวัดปราจีนบุรี Read More »

Skip to content