คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส. เห็นชอบและอนุญาต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567)

คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพ […]

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส. เห็นชอบและอนุญาต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567) Read More »

 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (กตร.)

 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (กตร.) Read More »

Skip to content