จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content