รังสีทางการแพทย์

การวัดปริมาณรังสีโดย Al2O3:C สำหรับการประเมินปัจจัยที่อาจส่งผลต่อบริเวณผิวหนังที่ได้รับจากผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง

การวัดปริมาณรังสีโดย Al2O3:C สำหรับการประเมินปัจจัยที่อาจส่งผลต่อบริเวณผิวหนังที่ได้รับจากผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง Read More »

ปริมาณรังสีที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์ที่ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการตรวจวิดีโอฟลูออสโคปี

ปริมาณรังสีที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์ที่ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการตรวจวิดีโอฟลูออสโคปี Read More »

การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคทั่วไปและเทคนิค kV พลังงานสูง: การศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับผู้ป่วยโป่งพองในกะโหลกศีรษะและการศึกษาแบบ Phantom

การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคทั่วไปและเทคนิค kV พลังงานสูง: การศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับผู้ป่วยโป่งพองในกะโหลกศีรษะและการศึกษาแบบ Phantom Read More »

การวัดปริมาณรังสีในการฝังแร่โดยใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดอะลานีน

การวัดปริมาณรังสีในการฝังแร่โดยใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีชนิดอะลานีน Read More »

การตรวจวัดปริมาณรังสีที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์จากการตรวจซีทีสมองและปริมาณรังสีโดยรอบภายในห้องซีที: การศึกษาในหุ่นจำลอง

การตรวจวัดปริมาณรังสีที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์จากการตรวจซีทีสมองและปริมาณรังสีโดยรอบภายในห้องซีที: การศึกษาในหุ่นจำลอง Read More »

ปริมาณรังสีในนักรังสีการแพทย์จากการตรวจโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล

ปริมาณรังสีในนักรังสีการแพทย์จากการตรวจโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล Read More »

Skip to content