งานตรวจสอบทางนิวเคลียร์

กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความมั่่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และดำเนินการด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายและเงื่อนไขในใบอนุญาต อีกทั้งดำเนินการกำกับและตวจสอบการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พร้อมทั้งการพิทักษ์ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ และการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

 

คู่มือปฏิบัติงาน

บทความเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสงครามรัสเซีย – ยูเครน

Skip to content