ปส. และ NNSA ร่วมหารือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

           ในวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ Mr. Frank Rose รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานบริหารความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติ (National Nuclear Security Administration; NNSA) กระทรวงพลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะฯ ในโอกาสเยือนไทย พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Security and Safeguards) รวมถึงแผนงานของ ปส. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ร่วมกันในอนาคต

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content