ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

17-2567 ประกาศ 06-03-67(การขึ้นบัญชีฯ พรก. ตน.นวช.เทคนิค 2 ราย)

Skip to content