รอง ลปส. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท The Japan Atomic Power Company (JAPC)

           ในวันนี้ (20 มีนาคม 2567) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท The Japan Atomic Power Company (JAPC) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้านพลังงานนิวเคลียร์ บริษัท JAPC เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานนิวเคลียร์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) ของญี่ปุ่น ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโอกาสของการริเริ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content