ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้า_0001

Skip to content