จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (31)

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (33)

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จิรัฏฐ์

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กรวิชญ์

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วรัมพร

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไส้กรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ไส้กรอง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไส้กรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างกำจัดกากสารรังสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  จ้างกำจัดกากสารรังสี จำนวน 1 งาน

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างกำจัดกากสารรังสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content