ประเทศไทยเข้าร่วมระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังทางรังสีระหว่างประเทศ (IRMIS) ของ IAEA

ประเทศไทย โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีความร่วม …

ประเทศไทยเข้าร่วมระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังทางรังสีระหว่างประเทศ (IRMIS) ของ IAEA Read More »