เอกสารเผยแพร่

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 7/2567 วันที่อบรม 29 พฤษภาคม 2567

กำหนดการ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 7/2567 วันที่อบรม 29 พฤษภาคม 2567 Read More »

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 Read More »

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 25 เมษายน 2567

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 25 เมษายน 2567 Read More »

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 18 เมษายน 2567

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 18 เมษายน 2567 Read More »

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส. เห็นชอบและอนุญาต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567)

คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส. เห็นชอบและอนุญาต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567) Read More »

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 11 เมษายน 2567

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 11 เมษายน 2567 Read More »

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2567

รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 Read More »

กัมมันตภาพรังสี Cs-137 ในน้ำทะเลของประเทศไทย และการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งมีชีวิตทางทะเล

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับรางวัลนำเสนอผ

กัมมันตภาพรังสี Cs-137 ในน้ำทะเลของประเทศไทย และการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งมีชีวิตทางทะเล Read More »

Skip to content