เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่อง Gamma Spectrometry Hybrid cooling system จำนวน 1 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง

651109 ย้ายเครื่องแกมมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่อง Gamma Spectrometry Hybrid cooling system จำนวน 1 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะซื้อหมึก 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษเก็บเอกสาร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษเก็บเอกสาร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 23 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 23 ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 23 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมแซมอาคาร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมแซมอาคาร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content