เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UV-VIS spectrometer รุ่น Lampda 650 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UV-VIS spectrometer รุ่น Lampda 650 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮค – 7381 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮค – 7381 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพถังแก๊สรถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ญข-3291 และ ญข-4522 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพถังแก๊สรถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ญข-3291 และ ญข-4522 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายข้อความขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและใบรับแจ้ง และสติ๊กเกอร์ข้อความการให้บริการแก่ประชาชน ติดตั้ง ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายข้อความขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและใบรับแจ้ง และสติ๊กเกอร์ข้อความการให้บริการแก่ประชาชน ติดตั้ง ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮค – 7382 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮค – 7382 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮท – 1996 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮท – 1996 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างกั้นห้อง 601 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างกั้นห้อง 601 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content