เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสวิตซ์ไฟพร้อมติดตั้ง ห้อง 609 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสวิตซ์ไฟพร้อมติดตั้ง ห้อง 609 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานี เฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานี เฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อม่านปรับแสงหน้าต่างพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อม่านปรับแสงหน้าต่างพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อม่านปรับแสงหน้าต่างพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จังหวัดขอนแก่น จำน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อแผ่นรองรับการเคลือบวัสดุชนิดซิลิกอนความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแผ่นรองรับการเคลือบวัสดุชนิดซิลิกอนความบริสุทธิ์สูง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อแผ่นรองรับการเคลือบวัสดุชนิดซิลิกอนความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content