เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อแบตเตอรี่ชนิดแห้ง สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อแบตเตอรี่ชนิดแห้ง สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับเตรียมตัวอย่างวัตถุพยานปนเปื้อนรังสี จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับเตรียมตัวอย่างวัตถุพยานปนเปื้อนรังสี จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดหล่อเย็นชนิดหมุนเวียน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดหล่อเย็นชนิดหมุนเวียน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา Read More »

Skip to content