เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อลังพลาสติกพร้อมฝาทึบ จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อลังพลาสติกพร้อมฝาทึบ จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีรักษา (AC Wheatstone bridge) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีรักษา (AC Wheatstone bridge) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแก๊สอาร์กอน จำนวน 44 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแก๊สอาร์กอน จำนวน 44 ท่อ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแก๊สอาร์กอน จำนวน 44 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาางซ่อมเครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาางซ่อมเครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไส้กรองสำหรับเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไส้กรองสำหรับเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อ RO-Pretreatment cartridge จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อ RO-Pretreatment cartridge จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 385 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 385 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content