เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับเตรียมตัวอย่างวัตถุพยานปนเปื้อนรังสี จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content