โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย

การเฝ้าตรวจระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศ  /1 มี.ค. 65

การเฝ้าตรวจระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศ   &

การเฝ้าตรวจระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศ  /1 มี.ค. 65 Read More »

รายงานเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน  /4 มี.ค. 65

รายงานเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน  /4 มี.ค. 65 Read More »

ปส. ขอรายงานสถานการณ์กรณีเกิดเพลิงไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน (ฉบับที่ 2)  /5 มี.ค. 65

ปส. ขอรายงานสถานการณ์กรณีเกิดเพลิงไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน (ฉบับที่ 2)  /5 มี.ค. 65 Read More »

รายงานเหตุการณ์กรณีกระสุนปืนใหญ่ถูกยิงเข้ามาในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน  / 7 ส.ค. 65

รายงานเหตุการณ์กรณีกระสุนปืนใหญ่ถูกยิงเข้ามาในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน  / 7 ส.ค. 65 Read More »

สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียของประเทศยูเครน ฉบับที่ 1  /23 ส.ค. 65

สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียของประเทศยูเครน ฉบับที่ 1  /23 ส.ค. 65 Read More »

รายงานสถานการณ์ในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน  /25 ส.ค. 65

รายงานสถานการณ์ในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน  /25 ส.ค. 65 Read More »

รายงานสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน ฉบับที่ 1/2566  /10 มี.ค. 66

รายงานสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน ฉบับที่ 1/2566  /10 มี.ค. 66 Read More »

Skip to content