ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศสอบ ข นายช่างเทคนิค

Skip to content