บทความกฎหมาย

(มีผลบังคับใช้แล้ว)กฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต และ กฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมฯ

กฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบ […]

(มีผลบังคับใช้แล้ว)กฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต และ กฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมฯ Read More »

ประเด็นคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559

ประเด็นคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติพ

ประเด็นคำถามและคำชี้แจงที่สำคัญเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 Read More »

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนต่อพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนต่อพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 Read More »

Skip to content