ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดตรวจวัดรังสีประจำตัวบุคคล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

  ในวันนี้ (22 มีนาคม 2566) ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดตรวจวัดรังสีประจำตัวบุคคล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) Read More »

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โรงงานหลอมเหล็ก จ.ปราจีนบุรี

ในวันนี้ (22 มีนาคม 2566) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โรงงานหลอมเหล็ก จ.ปราจีนบุรี Read More »

ปส. ยืนยันไม่มีการแพร่กระจายซีเซียม-137 ในอากาศ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

(24 มีนาคม 2566) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ

ปส. ยืนยันไม่มีการแพร่กระจายซีเซียม-137 ในอากาศ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ Read More »

ปลัดกระทรวง อว. ได้ประชุมหารือหน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมแถลงข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล (24 มีนาคม 2566)

ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ อว. ประมวลสถานการณ์ รวบรวมแล

ปลัดกระทรวง อว. ได้ประชุมหารือหน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมแถลงข่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล (24 มีนาคม 2566) Read More »

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในพื้นที่ชุมชน ☢️ วันที่ 24 มีนาคม 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในพื้นที่ชุมชน วันที่ 24 มี

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในพื้นที่ชุมชน ☢️ วันที่ 24 มีนาคม 2566 Read More »

การดำเนินงานในปัจจุบันของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี Cs -137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี  (27 มีนาคม 2566)

การดำเนินงานในปัจจุบันของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี Cs -137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี  (27 มีนาคม 2566) Read More »

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มีนาคม 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มีนาคม 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม  วันที่

ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มีนาคม 2566 Read More »

Skip to content