โปสเตอร์งานวิจัยเกียรติบัตร

กัมมันตภาพรังสี Cs-137 ในน้ำทะเลของประเทศไทย และการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งมีชีวิตทางทะเล

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับรางวัลนำเสนอผ […]

กัมมันตภาพรังสี Cs-137 ในน้ำทะเลของประเทศไทย และการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งมีชีวิตทางทะเล Read More »

รวมโปสเตอร์ งานวิจัย เกียรติบัตรเดือนกันยายน

ดร.ยุทธนา – กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ วันที่0

รวมโปสเตอร์ งานวิจัย เกียรติบัตรเดือนกันยายน Read More »

Skip to content