ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน 40 ลิตร

ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน 40 ลิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน 40 ลิตร Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างกำจัดกากสารรังสี 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างกำจัดกากสารรังสี 2 รายการ จำนวน 1 งาน_0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างกำจัดกากสารรังสี 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content