ประกาศยกเลิก

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตรียม ATK สำหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่ถูกทำลายด้วยรังสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตรียม ATK สำหรับวิเคราะห […]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเตรียม ATK สำหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่ถูกทำลายด้วยรังสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศผู้ชนะ

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ปส.แบบ Wildcard จำนวน 1 ใบรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศผู้ชนะ

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ปส.แบบ Wildcard จำนวน 1 ใบรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อฟิล์มกรองแสงห้องทำงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อฟิล์มกรองแสงห้องทำงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ การวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิ การวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉิน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุ

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

Skip to content