เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแก๊สผสม 10% มีเทนในอาร์กอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแก๊สผสม 10% มีเทนในอาร์กอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับรายการจ้างบำรุงรักษางานระบบลิฟต์โดยสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำอาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับรายการจ้างบำรุงรักษางานระบบลิฟต์โดยสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำอาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 งาน

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศจากอาคาร 4 เพื่อมาติดตั้งที่ห้อง 412 ชั้น 4 และห้อง 613 ชั้น 6 อาคาร 1 ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศจากอาคาร 4 เพื่อมาติดตั้งที่ห้อ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศจากอาคาร 4 เพื่อมาติดตั้งที่ห้อง 412 ชั้น 4 และห้อง 613 ชั้น 6 อาคาร 1 ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไส้กรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อไส้กรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อไส้กรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content