เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 65 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 65 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ

ซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซหุ่งต้ม จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเป้าเคลือบวัสดุ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเป้าเคลือบวัสดุ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างสอบเทียบมาตรฐานปฐมภูมิ สำหรับ Alanine dosimeter จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างสอบเทียบมาตรฐานปฐมภูมิ สำหรับ Alanine dosimeter จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content