การกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.2559
การตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีและเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
การวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
“องค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม”

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและประกาศ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2024

อยู่ในระดับปกติ

100%
การแสดงผลระดับรังสีแกมมาประจำวัน ประกอบด้วยรูปโลก และ แผนที่ประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2024

อยู่ในระดับปกติ

100%

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารภาครัฐ/เอกชน

Skip to content