ปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ 15 มีนาคม 2560 >> กรุงเทพฯ 0.037 uSv/h ปกติ <> กาญจนบุรี 0.048 uSv/h ปกติ <> ขอนแก่น 0.025 uSv/h ปกติ <> เชียงใหม่ 0.058 uSv/h ปกติ <> เชียงราย 0.130 uSv/h ปกติ <> ระยอง 0.144 uSv/h ปกติ <> ตาก 0.070 uSv/h ปกติ <> หนองคาย - uSv/h ปกติ <> ภูเก็ต 0.199 uSv/h ปกติ <> เพชรบุรี 0.051 uSv/h ปกติ <> พะเยา - uSv/h ปกติ <> สงขลา 0.047 uSv/h ปกติ <> สกลนคร 0.044 uSv/h ปกติ <> อุบลราชธานี 0.092 uSv/h ปกติ

ใบอนุญาต

ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง และเครื่องกำเนิดรังสี

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ สำหรับการนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

SSDL

สอบเทียบเครื่องวัดรังสี เครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter) และ มาตรวัดรังสีแบบพกพา (Dosimeter)

RSO

สมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OSM OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS

เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

Search