ปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ 6 กันยายน 2559 >> กรุงเทพฯ 0.036 uSv/h ปกติ <> กาญจนบุรี 0.045 uSv/h ปกติ <> ขอนแก่น 0.023 uSv/h ปกติ <> เชียงราย 0.120 uSv/h ปกติ <> ระยอง 0.137 uSv/h ปกติ <> ตาก 0.056 uSv/h ปกติ <> หนองคาย - uSv/h ปกติ <> ภูเก็ต 0.183 uSv/h ปกติ <> เพชรบุรี - uSv/h ปกติ <> พะเยา 0.111 uSv/h ปกติ <> สงขลา 0.044 uSv/h ปกติ <> สกลนคร 0.043 uSv/h ปกติ <> อุบลราชธานี 0.096 uSv/h ปกติ

ใบอนุญาต

ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง และครื่องกำเนิดรังสี

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ สำหรับการนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

SSDL

สอบเทียบเครื่องวัดรังสี เครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter) และ มาตรวัดรังสีแบบพกพา (Dosimeter)

RSO

สมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer)

ข่าว/กิจกรรม

ข่าวประกาศ

หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OSM OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS

เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

Search