ปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ 19 มิถุนายน 2560 >> กรุงเทพฯ 0.037 uSv/h ปกติ <> กาญจนบุรี 0.048 uSv/h ปกติ <> ขอนแก่น 0.025 uSv/h ปกติ <> เชียงใหม่ 0.058 uSv/h ปกติ <> เชียงราย 0.130 uSv/h ปกติ <> ระยอง 0.142 uSv/h ปกติ <> ตาก 0.072 uSv/h ปกติ <> หนองคาย - uSv/h ปกติ <> ภูเก็ต 0.197 uSv/h ปกติ <> เพชรบุรี 0.056 uSv/h ปกติ <> พะเยา - uSv/h ปกติ <> สงขลา 0.050 uSv/h ปกติ <> สกลนคร 0.044 uSv/h ปกติ <> อุบลราชธานี 0.092 uSv/h ปกติ
ประกาศ : ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ NSW สามารถใช้งานได้ปกติ หากมีข้อสงสัย 0-2596-7600 ต่อ 3512

สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น ได้ที่นี่

ติดต่อข้อมูลทั่วไป 02 596 7600 เวลาราชการ

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี 089 200 6243 ตลอด 24 ชม.

banner k

ใบอนุญาต

ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง และเครื่องกำเนิดรังสี

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ สำหรับการนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

SSDL

สอบเทียบเครื่องวัดรังสี เครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter) และ มาตรวัดรังสีแบบพกพา (Dosimeter)

RSO

สมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OSM OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS

เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search