ปริมาณรังสีแกมมาในอากาศ 21 ตุลาคม 2559 >> กรุงเทพฯ 0.035 uSv/h ปกติ <> กาญจนบุรี 0.048 uSv/h ปกติ <> ขอนแก่น 0.022 uSv/h ปกติ <> เชียงราย 0.124 uSv/h ปกติ <> ระยอง 0.144 uSv/h ปกติ <> ตาก 0.063 uSv/h ปกติ <> หนองคาย - uSv/h ปกติ <> ภูเก็ต 0.186 uSv/h ปกติ <> เพชรบุรี 0.048 uSv/h ปกติ <> พะเยา 0.123 uSv/h ปกติ <> สงขลา 0.048 uSv/h ปกติ <> สกลนคร 0.042 uSv/h ปกติ <> อุบลราชธานี 0.084 uSv/h ปกติ

ใบอนุญาต

ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง และครื่องกำเนิดรังสี

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาตฯ สำหรับการนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

SSDL

สอบเทียบเครื่องวัดรังสี เครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter) และ มาตรวัดรังสีแบบพกพา (Dosimeter)

RSO

สมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OSM OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS

เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

Search