| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสา904 และร่วมใจปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

ปส. ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสา904 และร่วมใจปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

24 พฤษภาคม 2562

                 วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM Day) ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ...

ปส. ร่วมประชุมการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร CPX -2562 ฝึกปัญหาที่บังคับการ ผ่าน Video Conference

ปส. ร่วมประชุมการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร CPX -2562 ฝึกปัญหาที่บังคับการ ผ่าน Video Conference

22 พฤษภาคม 2562

        ในวันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2562 เรื่องการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ผ่าน Video Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 6...

« »

| ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เชื่อมโยงภาครัฐ

banner info

banner ginfo

banner gnews

banner opendata

ipv6 ready
.

Search