| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| FAQ เกี่ยวกับการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. เข้าร่วมการประชุม RCA General Conference ครั้งที่ 51 พร้อมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาค

ปส. เข้าร่วมการประชุม RCA General Conference ครั้งที่ 51 พร้อมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านนิวเคล...

23 กันยายน 2565

     นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม RCA General Conference Meeting (GCM) ครั้งที่ 51 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ร่วมกับประเทศสมาชิกทั้ง 22 ประเทศ ณ...

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ปส.

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ปส.

23 กันยายน 2565

      วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการเยี่ยมชมภารกิจด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรั...

« »
Image

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

แจ้งเรื่องร้องเรียน

| วารสาร

ลิงค์เว็บไซต์

Search