คณะอนุกรรมการ

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2567

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2567

           ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อ […]

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 5/2567

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 5/2567

         ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสั

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 5/2567 Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567

            ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

คณะอนุฯ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ด้านเกษตรและโภชนาการ ร่วมผลักดันความร่วมมือเชิงวิชาการ

คณะอนุฯ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ด้านเกษตรและโภชนาการ ร่วมผลักดันความร่วมมือเชิงวิชาการ

         ในวันนี้ (8 พฤษภาคม 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อส

คณะอนุฯ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ด้านเกษตรและโภชนาการ ร่วมผลักดันความร่วมมือเชิงวิชาการ Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

            ในวันนี้ (23 เมษายน 2567) สำนักงานปรมาณูเพื

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย Read More »

คณะอนุฯ เห็นชอบร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

คณะอนุฯ เห็นชอบร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

          ในวันนี้ (19 เมษายน 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อ

คณะอนุฯ เห็นชอบร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567

           ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อส

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ลปส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2567

        ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต

ลปส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 3/2567

      ในวันนี้ (12 มีนาคม 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 3/2567 Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567

           ในวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) สำนักงานปรมาณู

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 Read More »

Skip to content