คณะอนุกรรมการ

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2566

      ในวันนี้ (3 ตุลาคม 2566) เวลา 13.30 น. สำนักงานปร …

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2566

ในวันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. สำนักงานปรม …

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 2/2565

  ในวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. สำนักงานปร …

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 2/2565 Read More »

Skip to content