ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวง อว. จับมือ สธ.ยกระดับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองทางการแพทย์ต่อภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งบุคลากร เครื่องมือ กลไกการควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Skip to content